Indmeldelse

Indmeldelse i POPS-DK sker ved at henvende sig til kasserer
Lisa Holstein for at få tilsendt en indmeldelsesblanket.
Indmeldelse